Header Ads

ที่ จังหวัดยโสธร นายวีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว TV ช่อง 13 สยามไทย ได้รายงานผลกระทบเหตุอุทกภัยเขตพื้นที่ตำบลนาคำ เนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ โดยที่บ้านนาคํา หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ได้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าว จำนวน 50 ไร่ ราษฎรได้รับผลกระทบ 25 ครัวเรือน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำอำเภอคำเขื่อนแก้ว น้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าว 50 ไร่  ประมาณ รวม 20 ครัวเรือน  บ้านปักแฮดตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว น้ำท่วมขังพื้นที่นา 380 ไร่ 25 ครัวเรือน

บ้านดอนเสาเรือน หมู่ที่ 5  ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว น้ำท่วมขังพื้นที่นาจำนวน 200 ไร่รวม 30 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดไม่สามารถเดินทางไปมาได้ส่วนความเสียหายจะมีการสำรวจหลังน้ำลด และจะดำเนินการช่วยเหลือราษฎร ต่อไป

ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช/รายงาน

            ขับเคลื่อนโดย Blogger.