Header Ads
กลับมาลุยงาน กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า หลังไปเรียน วปอ.มา 1 ปี พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์  เดินหน้า ขับเคลื่อนภารกิจ อส. จชต. เข้าดูแลพื้นที่ ตามโรดแมปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.พบปะเยี่ยมให้กำลังใจ ชคต.ตันหยงมัส ย้ำไม่ประมาท ระมัดระวัง ดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัด 


เมื่อวันที่  2 ต.ค.64 เวลา 17.00 น.  พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ.นราธิวาส หลังจากได้รับมอบหมายจาก พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ดูแล ขับเคลื่อนภารกิจ ให้กับ กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 นายอำเภอระแงะตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมคณะ 


ทั้งนี้ พลตรีปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัส พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันฐาน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยเน้นย้ำทุกคนต้องไม่ประมาท ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมตื่นตัวอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นห้วงของการสับเปลี่ยนกำลัง และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ได้ฝากความห่วงใยให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid -19 อีกด้วย 

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.