ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลประจำเรือ เรือหลวงจวง


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลประจำเรือ เรือหลวงจวง บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งเป็นความตั้งใจ ของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการที่ตั้งมั่นไว้ตั้งแต่มารับหน้าที่ ที่มีความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมาร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานบนเรือ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง  ซึ่งได้ไปที่เรือหลวงสัตหีบมาแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อน และจะผลัดเปลี่ยนไปตามเรือต่างๆทุกลำในระหว่างดำรงตำแหน่ง เพื่อดูความเป็นอยู่ และทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตนเอง โดยในระหว่างรับประทานอาหารได้พูดคุย สอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกำลังพล ทำให้ได้รับฟัง รับทราบข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน และห้องพักต่างๆภายในเรือ ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาดี และความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

“Leadership is action not a position “ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.