Header Ads
ชุมชนบ้านเกาะพระ บางปะอิน กว่า 200 หลังคาเรือนยังถูกน้ำท่วมสูงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมในทุกพื้นที่ รวม 12 อำเภอ คิดเป็น 136 ตำบล , 809 หมู่บ้าน จำนวน 54,594 ครัวเรือน มีวัดถูกน้ำท่วม 132 วัด และ มัสยิด 11 แห่ง ซึ่ง 12 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบางซ้าย และ อำเภอภาชี

ทั้งนี้พบว่าที่พื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นอีก 1 อำเภอที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง ชาวบ้านริม 2 ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ยังถูกน้ำท่วม สูง กว่า 1 – 2 เมตร ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างยากลำบาก

พบว่าในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะพระ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชุมชนลักษระเป็นเกาะ มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงท่วมสูง บ้านเรือนพี่น้องประชาชนกว่า 200 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมทั้งหมด และยังพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยง ไก่ชน เป็ด ก็ต้องทำแพลอยน้ำไว้ข้างบ้านหรือยกสูง บ้างก็เลี้ยงไว้บนบ้าน กางมุงป้องกันอันตรายจาก สัตว์ที่อันตรายมากับน้ำ ต้องใช้เรือเข้าออกความเป็นอยู่ยังคงยากลำบาก

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )


ขับเคลื่อนโดย Blogger.