Header Ads

 


เมืองสี่แคว “ชาวปากน้ำโพ...ยินดีต้อนรับ” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คนใหม่ นายชยันต์ ศิริมาศ


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 ​น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดช​พันธุ์​  นายกฤชเพชร เพ​ช​ระ​บูณิน นายจุมพฎ​  วรรณ​ฉัตร​สิริ​ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์​พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ และทันแพทย์​หญิงศริริรัตน์​ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์​  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรม กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน มอบดอกไม้และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก อีกทั้งยังมี บูธอาหาร ที่แต่ละหน่วยงานนำมาร่วมเลี้ยง อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติ​หน้าที่รับใช้ประชาชนที่มาติดตามราชการ พร้อมให้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID – 19 ให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 อย่างเคร่งครัด 

ประวัติ นายชยันต์ ศิริมาศ เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนนทบุรี

การศึกษา​ 2533 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรติ​นิยมดี)​สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2525 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง( เกียรตินิยมอันดับ 2)​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.