โครงการ “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพและให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  โดยมี นายอำเภอชุมตาบง เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการผู้จัดการคูโบต้า และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประสบอุทกภัยโดยได้รับผลกระทบจากพายุ "เตี้ยนหมู่" ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ โดยพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 15 อำเภอ 117 ตำบล 1,070 หมู่บ้าน เกษตรกร ได้รับผลกระทบ จำนวน 54,103 ราย พื้นที่การเกษตรประสบภัย จำนวน 1,026,503 ไร่ ในปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ 

ในการนี้ ได้รับการประสานงานจากบริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด มีความประสงค์ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอชุมตาบง 100 ถุง, อำเภอแม่เป็น 60 ถุง, อำเภอแม่วงก์ 100 ถุง, อำเภอลาดยาว 150 ถุง, อำเภอหนองบัว 250 ถุง, อำเภอท่าตะโก 150 ถุง และอำเภอไพศาลี 190 ถุง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ถุง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.