ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เปิดรับบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกักตัวของประชาชน ร่วม100คน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการไม่เพียงพอหลังเกิดคลัสเตอร์ ธนาคาร กรุงไทย
นายประมวลทองเรืองสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงได้เปิดจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่บริเวณศาลาวัดฝาละมี และยังสามารถร่วมบริจาคเป็นเงินสดได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปากพะยูนชื่อบัญชีชมรมผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลขบัญชี020117830424เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งต้องทำการกักตัวในพื้นที่ต่อไป


เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.