Header Ads

 


 ส.ว.จิรชัย และคณะ ลุยทำความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต.ค.64 ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ ‘’สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน’’ ซึ่งมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นประธานคณะกรรมการ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมทีมงาน คณะสงฆ์ นำโดย พระปลัดสุรเชษฐ์เจ้าอาวาสวัดโตนด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามพระดำริ  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยริมคลองบางกอกน้อย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

นายชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ส.ว. จิรชัย ได้ร่วมประชุมกับเจ้าอาวาสวัดโตนด คณะสงฆ์อำเภอบางกรวย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ด้วย จากนั้น พระครูนนทวชิราภรณ์เจ้าคณะตำบล พระครูปลัดทนงค์เจ้าอาวาสวัดชลอ พระปลัดสุรเชษฐ์เจ้าอาวาสวัดโตนดเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางกรวย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา นายชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะภาคีเครือข่าย เดินทางไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ณ ชุมชนริมคลองบางกอกน้อย 


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ท่าย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งและประธานกรรมการ โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ท่าน ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

สมาชิกวุติสภาทุกคน มุ่งมั่นทำความดีช่วยเหลือสังคม ตามหลักปฏิบัติที่ว่า  “ ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร ”


สื่อยุคใหม่ ส.ว.จิรชัย ห่วงใยประชาชน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.