มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ‘’ส.ว.ช่วยประชาชน นำทีมโดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไฟร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา นายอุปกิต ปาจรียางกูร พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายสุรสิทธ์ิ ตรีทอง นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย และ นาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ที่ได้รับผลกระทบ โควิด19 พื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกือบ 300,000 บาท ณ โรงแรมสมายล์ล้านนา ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่าตนได้รับการขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ในอำเภอสบเมยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายหมู่บ้านถูกสั่งปิด ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ ตนจึงได้ระดมทุนจากสมาชิกวุฒิสภา จัดหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 1,500 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5,000 ซอง น้ำตาลทราย 1,000 กิโลกรัม ไข่ไก่ 500 แผง น้ำปลา 500 ขวด และหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น รวมเป็นถุงยังชีพได้จำนวน 500 ชุด


ส.ว.จิรชัย  มูลทองโร่ย ในฐาน กรรมการอำนวยการโครงการ ส.ว.พบประชาชน และ ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา กล่าวเสริมสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ส่งมอบครั้งนี้มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สวด บ้านแม่สวดใหม่ ต.แม่สวด บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน บ้านแม่ตอละ บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ รวมถึงมีชาวบ้านและนักเรียนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยสร้างเป็นสถานที่แยกกักตัวรักษานอกสถานพยาบาลหรือ Community Isolation การมอบถุงยังชีพครั้งนี้มีตัวแทนจากอำเภอ เช่นนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุณครูในพื้นที่เป็นตัวแทนมารับมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ในพื้นที่ ภาคเหนือ เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นมากตามลำดับ เป็นไปตามที่ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งคุมการระบาดโควิด ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ เพราะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ผมและคณะวุฒิสมาชิกกลุ่มภาคเหนือมีหน้าที่รับผิดชอบเข้าสู่หน้าหนาว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่คนในประเทศมักขึ้นมาเที่ยวเป็นจำนวนมากขับเคลื่อนโดย Blogger.