ภาคเอกชน ร่วมมอบเตียงสนาม 40 ชุด และอาหารแห้ง แก่โรงพยาบาลสนามยะหาวันนี้ 10 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


นายธเนตธ์ กรอบเพชร กรรมการผู้จัดการบริษัท TJM.Sv/Actotire และเป็นประธานกลุ่ม TJM 4คูณ4 Thailand พร้อมด้วยกลุ่ม RDC และกลุ่ม T9 gym ร่วมมอบเตียงสนามพร้อมหมอน เบาะ ผ้าปู และผ้าห่ม จำนวน 44 ชุด พร้อมด้วยข้าวสารและน้ำดื่ม ให้ผู้กักตัวที่โรงพยาบาลสนามยะหา โดยมีนายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยุพราชยะหา พร้อมด้วยนายมูฮำมัดอันวาร์ แดวอสนุง ส.อบจ.ยะลา เขต2 ยะหา และบุคลากรเจ้าหน้าให้การต้อนรับ


ทางคณะ TJM 4×4 Thailand พร้อมด้วยทีมงาน ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังกักตัวที่อยู่โรงพยาบาลสนาม โดยได้นำเตียงสนาม ครบชุด จำนวน 40 ชุด และสิ่งของอาหารแห้งอีกจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความประสงค์ของกลุ่มTJM และคณะ ทั้งนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวทุกพื้นที่ ตามความสามรถของคณะเราที่จะช่วยเหลือได้ พร้อมฝากให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกันตระหนัก รับผิดชอบต่อตนเองในการป้องกันการระบาดของเชื่อไวรัสทุกสายพันธุ์ ให้เราสู้ และชนะไปด้วยกัน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมและกิจการในประเทศต่อไป

นายธเนตธ์ กรอบเพชร ประธาน TJM 4×4 Thailand กล่าว


นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผอ.โรงพยาบาลพระยุพราชยะหา กล่าวว่า ได้เปิดโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับผู้ป่วย และรักษาให้ทันต่อการระบาดของเชื้อระบาดใหม่ โดยโรงสนามสนามแห่งใหม่นี้ใช้เตียงทั้งหมด 210 เตียง ซึ่งยังขาดเตียงอีก 100 เตียง โดยทางคณะ TJM ได้มามอบ 40 เตียง หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะบริจาคสามารถมาบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระยุพราชยะหา

นโยบา ศบค.จังหวัดยะลา ต้องการให้เชื้อลดการระบาด ด้วยการตรวจด้วย ATK เพื่อความรวดเร็ว จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับ โรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ต่องพร้อม เพื่อแยกคนติดเชื้อออกจากผู้ไม่มีเชื้อโดยเร็ว เพื่อตัดระบบการติดต่อของเชื่อระบาด และการกักตัวเพื่อรักษาโดยเร็ว

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.