Header Ads

 


ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/62 หลังครบกำหนดรับใช้ประเทศชาติ


วันนี้ (28 ต.ค.64) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน เพื่อให้ได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดี ในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชาของตนเองก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ มีทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 66 นาย ซึ่งทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยด้วยดีตลอดมา ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียติคุณเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทหารกองประจำการทุกนายภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.