Header Ads
อธิบดี ปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร ยอดเงินเกือบ 2 ล้านบาท


วันที่ 30 ตุลาคม 2564  ที่ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รองอธิบดี และคณะผู้บริหารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมทอดถวายพระกฐิน ดังกล่าว โดยมียอดเงินทอดถวายครั่งนี้ จำนวน 1,841,581 บาท และมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี   ด้านนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร    

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ

ปลัดจังหวัดยโสธร นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร  ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.