แทนความห่วงใย จากใจคุณเชงคุณต้น จัดหาวัคซีนชิโนแว็กรอบ2(เข็มที่1)ฉีดให้ชาวดอนเมือง400โด๊สเมื่อเวลา13.00น.วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่โรงพยาบาลกรุงไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ(คุณเชง)ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณศิววงศ์ วงศ์พิชญา(คุณต้น)ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองพรรคประชาธิปัติย์ ได้จัดหาวัคซีนชิโนแว็กให้กับประชาชนชาวดอนเมืองที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่1รอบแรกเมื่อวันที่2ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนชาวดอนเมืองได้เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนแว็กเข็มที่1รอบที่2จำนวน400โด๊สที่โรงพยาบาลดังกล่าว โดยมีคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัติย์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ส่วนทางด้านคุณธัญญ์นิธิ(คุณเชง)คุณศิววงศ์(คุณต้น)ติดภาระกิจได้มอบหมายให้คุณถมทอง ผ่องโสภา(คุณณัฐ)เลขานุการคุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ(คุณเชง)ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเดินทางมาที่โรงพยาบาลกรุงไทยแทน คุณถมทองบอกผู้สื่อข่าวว่าผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนแว็กเข็มที่1ในวันนี้ ทางโรงพยาบาลได้นัดหมายให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนAstraZenecaเข็มที่2ในวันที่30ตุลาคมเวลา13.00น.เป็นต้นไป

ดร.ประจวบ นิลสังข์ ประธานชุมชนปิ่นเจริญ2 กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่คุณเชงและคุณต้นห่วงใยพวกตนคนดอนเมืองโดยการจัดหาวัคซีนให้พวกตนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่งในครั้งนี้ ตนขอขอบคุณคุณเชงและคุณต้นแทนชาวดอนเมืองที่ได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ตนคิดว่าถ้าคุณเชงและคุณต้นไม่ได้จัดหาวัคซีนมาให้พวกตนก็คงจะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.