ฉีดวรรคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง
 วันที่2ต.ค.64 เวลา13.00น.ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลกรุงไทยตั้งอยู่ทจ.นนทบุรี เพื่อร่วมสังเกตุการณ์การฉีดวรรคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองทั้ง96ชุมชนจำนวน800คน โดยมีดารจัดรถรับส่งฟรีทั้ง96ชุมชน 


คุณณัฐถมทอง  ผ่องโสภา เลขานุการคุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ้ปยว่า คุณต้นศิววงศ์ วงศ์พิชญา ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองของพรรคประชาธิปัติย์ เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวดอนเมืองที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงให้ตนประสานไปยังประธานชุมชนท้ัง96ชุมชนเพื่อขอรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนจากที่ใดๆเลยปรากฏว่าทางเราได้ยอดมาจำนวนทั้งสิ้น800คน คุณต้นศิววงศ์จึงแจ้งไปยังคุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ นำเสนอคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัติย์ เพื่อประสานไปยังอาจารย์วิเชียร จิตใจฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงไทยขอรับการจัดสรรค์วัคซีนนำมาฉีดให้กับพี่น้องชาวดอนเมืองจำนวน800คนตามที่ประธานหมู่บ้านทั้ง96ชุมชนแจ้งยอดมาทั้งหมด

ด้านคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัติย์กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด19ยังไม่ได้คลี่คลายลง ผู้ติดเชื้อลดลงผู้เสียชีวิตลดลง พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพี่น้องประชาชนและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางภาครัฐ ท้ายที่จริงก็คือเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากโรคระบาดโควิด19ในครั้งนี้ตามความมุ่งหวังของพรรคประชาธิปัติย์


เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.