Header Ads
 ราชบุรี - ผู้ว่าฯราชบุรี เปิดศูนย์พักค่อย Cl ทม.ราชบุรี รองรับผู้ติดเชื้อ 150 เตียง  วันที่ 20 ก.ย.64 ที่อาคารสินสมุทร โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม น.ส.กุลวลี นพอมรมบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1, น.ส.นิภาพร กฤษณะเศรมี เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันศูนย์พักคอย Cl เทศบาลเมืองราชบุรี โดยศูนย์พักคอยดังกล่าวสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 150 เตียง แบ่งแยกชายหญิงเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวกครอบครัน ทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบจัดการขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด


 ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรง โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้า สามารถแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในแต่ละวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจ.ราชบุรี ซึ่งถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ติดต่อกันมาหลายเดือน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อทั้งในสถานประกอบการ ภายในครัวเรือน และชุมชนแออัด จึงทำให้เตียงในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม มีไม่เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องกักตัวที่บ้าน อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบต่อชุมชนและโดยรอบ 


 ทางเทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์พักค่อย Cl เทศบาลเมืองราชบุรี ที่อาคารสินสมุทร โรงเรียนเทศบาล 3 ขึ้นมา เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ได้รับการคัดแยกอาการ และรักษาดูแลตวามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรค และสามารถปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขได้ถูกต้อง


//////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.