Header Ads
ปภ.เมืองสี่แคว เปิดโครงการนำร่องการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย​ ณ เทศบาลตำบลลาดยาว


เทศบาลตำบลลาดยาว นายสุภาพ ศักดิ์​ส​ั​จ​จา นายกเทศบาลตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการ​นำร่อง การติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ โดยมี ฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาว ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมชี้แนะโครงการนำร่องฯ

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะทำโครงการนำร่องติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย ในการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำสายหลัก- สายรอง ที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ ที่มีความเปราะบางต่อการเกิดอุทกภัย เพื่อทราบถึงระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ และอาจเกิดอุทกภัยในพื้นที่ขึ้นได้ ดังนั้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้คัดเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยมีลำน้ำสายหลัก สายรองไหลผ่าน เพื่อดำเนินการนำร่องโครงการดังกล่าว และสำหรับไว้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำดังกล่าวขึ้น

โดยในโครงการมี  นางสาวสุชารัตน์  บำรุง ผู้แทนหัวหน้า ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นวิทยากรชี้แจงโครงการนำร่อง ดังกล่าว จังหวัดนครสวรรค์​ มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย​ ซึ่งมีสายน้ำหลัก-และสายรอง ที่เห็นว่าจะติดตั้งอุปกรณ์​การติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำดังกล่าว มีอำเภอชุมแสง โกรกพระ แม่งวงก์ บรรพตพิสัย​ ลาดยาว และเมืองนครสวรรค์​

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.