Header Ads
“ชาวอุตรดิตถ์ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์”
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไม้เหนือ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และศิษยานุศิษย์ ชาวอุตรดิตถ์จัดงานมุฑิตาสักการะท่านเจ้าคุณ พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ครูบาอาจารย์และบุพการีของท่าน รวมทั้งคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันถวายมุฑิตาสักการะในโอกาสดังกล่าวด้วย เช่น นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ นายอำเภอพิชัย และนายอำเภอน้ำปาด เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ที่ควรสืบสานและรักษาไว้ในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณในฐานะคนไทย นาคา คะเลิศรัมย์/ผู้สื่อข่าว


ขับเคลื่อนโดย Blogger.