Header Ads
นายกฯ อบจ ลงพื้นที่ตรวจการทำงานเครื่องสูบน้ำพร้อมสั่งการให้ติดตั้งเป็นจุดประจำการถาวร พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่พักอาศัยในการเคหะสมุทรปราการ นส. นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกฯ, ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุนายกฯ, สจ.สมถวิล พูลเกตุ , ส.ท.ถนอมศรี ทองเหลือ 

ได้ลงพื้นที่ตรวจการทำงานเครื่องสูบน้ำ ที่ทาง อบจ.สมุทรปราการ ดำเนินการติดตั้งเป็นจุดประจำการถาวรแบบไม่มีกำหนดรื้อถอน เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เคหะบางปู (กม.30) จากปัญหาน้ำท่วม เพื่อเร่งระบายน้ำ 


นอกจากนั้นทาง นส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะทำงาน ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่พักอาศัยในการเคหะสมุทรปราการ โดยมี ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ , ผู้ช่วย , คณะกรรมการหมู่บ้าน, และพี่น้อง ร่วมพูดคุย-รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือ บูรณาการตามหลักเกณฑ์ที่ อบจ.สมุทรปราการ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบต่อไปภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.