Header Ads
 นครนายก #แทนความห่วงใยจากใจ (หนุ่ม) เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ คาราวานถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายกที่ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หนุ่ม  เกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่และทีมงาน ได้นำคาราวานถุงยังชีพ จำนวน 5 คันรถ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 270 ชุด ให้กับผู้ถูกกักตัว ติดเชื้อ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในหลายหมู่บ้าน ของตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 


#ตำบลบางสมบูรณ์ 

ถือว่าเป็นตำบลอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนครนายก และเป็นตำบลชายแดนของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีขอบเขตติดต่อกับ 2 จังหวัด คือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี


โดยมี ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายก อบต.บางสมบูรณ์, พี่น้อง อสม , สมาชิก อบต. และผู้ใหญ่บ้านอีกหลายท่าน มาเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 คันรถ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป


ขอขอบคุณ นายกประสพโชค นิ่มเรือง และผู้ใหญ่โอฬาร ผู้ประสานงานความเดือดร้อนของชุมชน ตำบลบางสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำผม ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ผู้ที่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วยครับ


#หนุ่มเกรียงไกร

#หนุ่มนครนายก

#เกรียงไกร กิตติธเนศวร


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.