Header Ads
เจ้าหน้าที่ยกสปิลเวย์กักเก็บน้ำไว้ในอ่างสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง หลังพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำฝนตกติดต่อในพื้นที่


เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องยกสปิลเวย์กั้นน้ำขึ้นอีก 1 เมตรเพื่อ หน่วงน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์ไม่ให้ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ  หลังในพื้นที่มีฝนตกจนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มล้นสปิลเวย์อย่างต่อเนื่อง  จากการเปิดเผยของ นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย เจ้าหน้าที่ดูแลอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า ในขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนคลองโพธิ์ มีปริมาณทั้งหมด 75 ล้านลูกบาศก์เมตรและกำลังล้นสปิลเวย์ไหลออกนอกตัวอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้ยกบานสปริงเวย์ให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร  เพื่อหน่วงการไหลของน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  และสำหรับช่วยเหลือกับเกษตรกรในปีถัดไป  ซึ่งการยกสปิลเวย์ขึ้นในครั้งนี้สามารถกักเก็บน้ำได้ทั้งสิ้นประมาณ 86 ล้านลูกบาศก์เมตร  ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่   ทำให้ฝนตกติดต่อกันในพื้นที่และน้ำได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตร อำเภอแม่เปิน โดยเฉพาะนาข้าวเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.