Header Ads
 สว.พบประชาชนฟัง อบจ. และ ทม.พิจิตร เสนอแนวทางพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 


วันที่ 19  กันยายน  2564   ความคืบหน้าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเมื่อวันวานที่ผ่านมา นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร , นายสุบิน  ศรีบุศกร  รองนายก อบจ.พิจิตร , ดร.สุรพล  เตียวตระกูล นายก ทม.พิจิตร  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วกันต้อนรับ  พล.อ. สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ประธานกรรมการอำนวยการโครงการ พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่บึงสีไฟ เพื่อติดตามจากการที่  พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยลงพื้นที่บึงสีไฟแล้วได้มอบนโยบายใน 3 เรื่อง คือ การกำจัดกองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึง การกักเก็บน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามลำดับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจาก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเน้นปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และขอให้ชาวจังหวัดพิจิตร ช่วยกันดูแล ซึ่งล่าสุดเทศบาลเมืองพิจิตรได้ปรับภูมิทัศน์ในส่วนของสวนสมเด็จย่าจนเป็นที่สวยสดงดงามแล้ว นอกจากนี้  พ.ต.อ. กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์  นายก อบจ.พิจิตร ก็ได้จัดเตรียมแผนและงบประมาณ ปี 65/66 ในการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้  นายสุบิน  ศรีบุศกร  รองนายก อบจ.พิจิตร ได้ฝากข้อเรียกร้องขอให้คณะของ สว.ในชุดนี้ ช่วยติดตามของงบประมาณการก่อสร้างทางจักรยานงบประมาณ 70 ล้านบาท ที่จังหวัดพิจิตรเคยได้ แต่ก็ถูกเอางบคืนไป ว่าขอให้รัฐบาลช่วยจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้คืนให้จังหวัดพิจิตรด้วยเนื่องจากเป็นความประสงค์ของชาวบ้านที่อยากได้ทางจักรยานรอบบึงสีไฟเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

 

นอกจากนี้ นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  สมาชิกวุฒิสภา  และคณะอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปยัง รพ.โพทะเล เพื่อประชุมร่วมกับ นพ.กมล  กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคืบหน้าของการปฏิบัติใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ในการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 6ปีจนถึงแรกเกิด ว่า เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคเพื่อจะได้นำไปเสนอยังฝ่ายบริหารของรัฐบาลเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการติดตามเรื่องงบประมาณในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่มีทั้งงบเงินกู้- งบกลาง- งบอื่นๆ ว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคในสิ่งใดหรือไม่เพื่อจะได้นำไปแก้ไขให้การใช้งบประมาณคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปอีกด้วยสิทธิพจน์  พิจิตร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.