Header Ads
 ราชบุรี - จัดตั้งโรงครัว ปรุงอาหารต้านโควิด แจกผู้กักตัว ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิบัลลังก์คุ้งพยอม ตั้งโรงครัวโครงการสืบทอดอาหารเป็นยาต้านโรคโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวทั้งชาวไทยและเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด


 วันที่ 6 ก.ย.64 ที่บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีชาติพันธุ์บ้านคุ้งพยอม วัดโพธิบัลลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิบัลลังก์ ที่ปรึกษา U2T ต.คุ้งพยอม ประธานชุมชนคุณธรรมวัดโพธิบัลลังก์ พร้อม พระคำนึง จิรวฑฺฒโน ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีชาติพันธุ์บ้านคุ้งพยอมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจ.ราชบุรี จัดโครงการสืบทอดอาหาร อาหารเป็นยา ต้านโรคโควิด-19 จัดตั้งโรงครัวทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีทีม U2T ต.คุ้งพยอม และต.นครชุมน์ พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันทำอาหารและเมนู ผัดฉ่าไก่ ที่ปรุงด้วยเครื่องเทศ กระชาย โหรพา ใบมะกรูด เมล็ดพริกไทยอ่น พริกชี้ฟ้า และสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีสรรพคุณในการป้องกันและดูแลสุขภาพ และมีน้ำสมุนไพรมะตาด ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของชาวมอญมีรสชาติเปรียวมีวิตามินซีสูง


 โดยทางทีมงานได้ช่วยกันทำพร้อมจัดใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับผู้ป่วยและผู้ที่ถูกกักตัวที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบางพื้นที่พระคำนึง จิรวฑฺฒโน ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถีชาติพันธุ์บ้านคุ้งพยอม พร้อมชาวบ้านได้นำอาหารที่ปรุงเสร็จและน้ำสมุนไพรมะตากใส่กล่องขึ้นรถซาเล้งพวงข้างนำไปมอบให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่ถูกกักตัวภายในบ้านและห้องเช่าในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และอีกส่วนหนึ่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำก็จะมารับอาหารกล่องไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ที่ติดเชื้อของพื้นที่ต.คุ้งพยอมส่วยใหญ่จะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อ.บ้านโป่ง และบางส่วนได้รับการรักษาหายแล้วแต่บางส่วนเป็นผู้เสี่ยงสูงที่ต้องคัดกรองถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการก่อนเข้ารักษาพยาบาล


 พระคำนึง จิรวฑฺฒโน กล่าวว่า โครงการสืบทอดอาหาร อาหารเป็นยา ต้านโรคโควิด 19 เป็นความร่วมมือที่ศูนย์ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิบัลลังก์ ลานธรรม ลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดตั้งโรงครัวทำอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเมนูที่ทำครั้งนี้เป็นผัดฉ่าไก่ก็จะให้ทั้งโปรตีน และการดูแลสุขภาพจากสมุนไพรพื้นบ้าน น้ำมะตาดก็จะช่วยบำรุงปอด เคลือบกระเพาะ โดยชุมชนได้ร่วมกันเพื่อทำข้าวกล่องแจกให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและพม่าที่ถูกกักตัวจำนวน วันละ 100 กล่อง ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนเครสโรงงานก็จะเป็นชาวพม่าที่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงเราก็ได้ช่วยเหลือ นอกจากนี้ก็จะมีโครงการครัวปันสุขทำอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


/////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.