Header Ads
 ลงแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลิ่งพัง     

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส ได้มอบหมายให้ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกมล กำจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในการดำเนินโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพังเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ณ บ้านห้วยไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

     สำหรับการดำเนินการวางกล่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันตลิ่งพังในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 500,000 บาท โดยการประสานงานของนายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และพี่น้องประชาชน บ้านห้วยไฮและบ้านข่วงบุกสมทบแรงงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.