Header Ads

 


 วัดบางบอน รับเผาศพโควิดฟรีพิธีครบ พระสงฆ์สวมชุด ppe ทอดผ้าบังสุกุลให้ญาติผู้เสียชีวิตวันที่ 6 ก.ค.64  จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ฌาปณสถาน(เมรุ) ในการเผาศพ ซึ่งส่วนใหญ่ ญาติผู้เสียชีวิตจะไม่มีโอกาสได้ส่งวิญญาณของผู้เสียชีวิต


 วัดบางบอน ที่รับเผาศพผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่ไม่เหมือนใครคือที่วัดแห่งนี้ได้เปิดโอกาสให้ญาติได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล และให้พรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต ภายใต้มาตราการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดควบคุมแต่ละขั้นตอนอย่างเข้มงวด และไม่อนุญาตให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาภายในอาคารเผาศพแต่อย่างใดนาย สนทนา แก้วมงคลสวัสดิ์( เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเผาศพ) กล่าวว่า  ทั้งนี้เมื่อรถบรรทุกศพจากบ้านผู้เสียชีวิตเคลื่อนศพมาถึงจะนำร่างผู้เสียชีวิตซึ่งปิดซิลอย่างดีบรรจุในโลง ยกขึ้นเตาเผาทันที ขณะเดียวกันผู้แทนญาติเพียง 1 คน จะจุดธูปแจ้งดวงวิญญาณผู้วายชน เริ่มการเผาศพ พร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลซึ่งทางวัดจัดให้อยู่ภายนอกอาคาร โดยคณะสงฆ์ 4 รูป ซึ่งสวมใส่ชุด PPE จะทอดผ้าบังสุกุล และให้พร ญาติกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นพระสงฆ์จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบภายในตัวอาคาร เมื่อเสร็จ  จะฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและถอดชุดอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย อีกด้วย


พระครูปรีชาวุฒิกร (เจ้าอาวาส วัดบางบอน) กล่าวว่า วัดบางบอนคิดเสมอว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็ทุกข์แล้ว เมื่อเสียชีวิตญาติก็ทุกข์อีก ดังนั้นวัดบางบอนจึงเปิดรับเผาศพโควิดฟรีพิธีครบ แม้แต่พระสงฆ์สวดบังสุกุลให้พรก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้เตาเผาศพที่สร้างมาก็เป็นปัจจัยจากชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนวัดก็ต้องช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ตอนนี้ทางวัดก็ยังขาด ผ้าห่อศพ ถ้าใครอย่างบริจาคก็มาได้ที่วัดบางบอน เพื่อจะได้ครบในการช่วยเหลือ ญาติที่ต้องเอาศพมาเผาจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไร ช่วยกันผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันขับเคลื่อนโดย Blogger.