Header Ads
     วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบอาหาร โรงทาน delivery to home “ส่งให้แก่ผุ้ป่วยกลุ่มสีเขียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน
วันนี้( 4 ส.ค.64) เวลา 07.00 น.ที่ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พระครูสุวรรณโชติวุฒิ(หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง พร้อมด้วย พระปลัดอำพล (พระอาจารย์อ๊อด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหูช้าง และ กำนันสุเทพ  ต่ายจันทร์ นำประชาชนชนจิตอาสา ประกอบอาหาร โรงทาน delivery to home “ส่งให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19กลุ่มสีเขียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน และช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวผู้พิการ และครอบครัวผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤติ COVID-19   โดยจัดทำอาหารข้าวกล้อง  น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนได้ดื่มกินช่วงโควิด19  และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน  นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นที่วัด ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19  

      กำนันสุเทพ  ต่ายจันทร์ กล่าวว่า “จากภาวะวิกฤตโควิด -19  อยากขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 เราก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน”


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.