Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ปลูกป่าชายเลน และมอบเงินสนับสนุนการสำรวจความหนาแน่นความสมบูรณ์ ของต้นไม้บริเวณป่าชายเลน

 

ที่บริเวณป่าชายเลนบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน  ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมอบเงินสนับสนุนการสำรวจความหนาแน่นความสมบูรณ์ ของต้นไม้บริเวณป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ตามโครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง”

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากจุดนี้


นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว ปกติแล้ว ท่าเรือแหลมฉบังจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เก็บขยะในน้ำ จัดเก็บขยะบนบก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น

แต่ในปีนี้ เนื่องจากมีวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ และการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  จึงได้มีการจัดซื้อกล้าไม้และมอบให้ผุ้นำชุมชนไปปลูกบ้างแล้ว ในวันสิ่งแวดล้อมโลก


สำหรับทางเจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้นำทีม IO มาลงพื้นที่ปลูกกล้าไม้โกงกาง โดยร่วมกับผู้นำ ชุมชน ในกลุ่มเล็กๆ เนื่องจาก จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดง จึงต้องมีการระมัดระวังในเรื่องการรวมกลุ่ม โดยกิจกรรมในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา   ตามโครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง"   โดยท่าเรือแหลมฉบัง  และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจะดูแล รักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป


สัมภาษณ์ : นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.