Header Ads
อุทัยธานี- รองนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล ลงมือปลูกฟ้าทะลายโจรพร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ พื้นที่ปฏิรูปที่ดินระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก


เมื่อเวลา 10.00.น.ของวันที่ 7.ส.ค.64 ณ แปลงปลูกผักฟ้าทะลายโจร ของสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน ต.ระบำ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรองนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการและมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนของกระทรวงสาธรณสุข จำนวน 8 อำเภอ ของจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายชาดาไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สมาชิกผู้แทนราษฎรเขต 2 นายพิเชษฐ์ วิริยะพารา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนข้าราชการในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัย covid 19 ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ตำบลระบำ อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเผยว่าต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกฟ้าทะลายโจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณสุขที่มีความต้องการวัตถุดิบจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจึงได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านทางนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ผลักดันสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปผลิต เป็นยาสมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 โดยให้จับมือกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมการแพทย์แผนไทยในการดำเนินโครงการนี้ร่วมกัน

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจรลงแปลง ทั้งนี้ เตรียมผลักดันสหกรณ์เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรป้อนกระทรวงสาธารณสุข หลังกระแสความต้องการฟ้าทะลายโจรมีแนวโน้มสูง ขณะกรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมจัดหาต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 8 แสนต้น กระจายสหกรณ์ดป้าหมาย 10 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้ประชาชนที่สนใจ แจ้งความประสงค์ขอรับพันธุ์ฟ้าทะลายโจรได้ฟรี
ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.