Header Ads

 


 ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ลุยสำรวจแคมป์พักคนงานในพื้นที่ นายประเสริฐ วงษ์รี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้เดินหน้าสร้างความรู้ ความใจกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หลังจังหวัดระยองยังมีผู้ป่วยสูง โดยให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแคมป์พักคนงาน และสถานประกอบกิจการต่างๆ ด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะได้ชี้แจงให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ และนายจ้างได้กำชับในลูกจ้างมั่นใส่ใจในเรื่องของดูแลรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรการทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง มั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับสถานประกอบกิจการ ตลาดนัด และตามชุมชนต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างมั่นในให้กับพี่น้องประชาชนด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของการตั้งโรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลทับมา ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 72 เตียงขึ้นภายในโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลทับมา ซึ่งขณะนี้มีการเปิดเรียบร้อยแล้ว


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.