Header Ads

 


อยุธยาเสียชีวิตรายวันเพิ่มอีก 5 ราย ติดเชื้ออีก 370 ราย ด้านจังหวัดยังเดินหน้าเปิดศูนย์พักคอยความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนอีกกว่า 100 เตียงวันที่ 15 สิงหาคม 2564  สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ มียอดสะสม 14,815 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 370 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 3 ราย หญิงไทยอายุ 79 ปี หญิงไทยอายุ 70 ปี ชายไทย อายุ 88 ปี อำเภอวังน้อย 1 ราย หญิงไทย อายุ 80 ปี อำเภอภาชี  1 ราย หญิงไทย อายุ 83 ปี ทำให้เสียชีวิตสะสม 123ราย หายแล้ว 7,126 ราย ยังรักษาอยู่ 7,506 ราย ทั้งนี้ยังพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พบตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสูงมาจาก สัมผัสในโรงงาน/บริษัท และสัมผัสคนในครอบครัว

วันเดียวกันนี้ ที่ โครงการ AEC Trade Center ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลพระอินทราชา โดยมี นายภีม (ภี-มะ) ลิ่วลม หัวหน้าคณะสายงานโฮสเซลล์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3  นายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุโชติ อัศวโนดม นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทราชา  นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน พร้อมผู้บริหารโครงการ AEC Trade Center และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรง โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ ชนิดสายพันธุ์เดลต้า ที่เชื้อสามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้โดยง่าย ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้น เทศบาลตำบลพระอินทราชา จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้น โดยได้ร่วมมือกับ โครงการ AEC Trade Center ให้การสนับสนุนใช้พื้นที่ อาคาร 6 บางส่วน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย อีกทั้งได้รับการสนับสนุน เตียง ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง หมอน พัดลม และน้ำดื่ม จาก SCG และบริษัทในเครือข่าย บริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน 100 เตียง โดยแบ่งเป็นผู้ชาย 50 เตียง และผู้หญิง 50 เตียง

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation Center เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่ชุมชน นับว่าเป็นสิ่งดีที่ประชาชนของเทศบาลตำบลพระอินทราชา จะได้มีที่พักคอยระหว่างจะนำส่งตัวไปโรงพยาบาล เพื่อแยกกักตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว มิให้แพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์พักคอยแห่งนี้ จะช่วยให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง อย่างไรก็ตาม ขอให้เรายังคงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

 

 

ศักดริน  พุทธคาวี ( ต้น 089 – 886 – 2828 )


ขับเคลื่อนโดย Blogger.