Header Ads
 ราชบุรี - ยอดติดเชื้อพุ่ง 541 ราย ติดลำดับ 1 ตะวันตก 3 วันติด ขึ้นลำดับ 8 ของประเทศ   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 21 ส.ค.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จ.ราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 541 ราย คือรายที่ 11,653 - 12,193 ของจังหวัด เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.ราชบุรี 347 ราย, ผู้ป่วยภายในจังหวัด 189 ราย, สัมผัสเสี่ยงต่างจังหวัด 3 ราย, สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัด 1 ราย และ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย เข้าการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,835 ราย รักษาหายสะสม 5,239 ราย เสียชีวิตใหม่ 2 ราย เสียชีวิตสะสม 119 ราย 


 โดยสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้จ.ราชบุรี ขึ้นเป็นลำดับที่ 1 ของโซนภาคตะวันตก ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด และขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 8 ของ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด โดยทางจ.ราชบุรี ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรรับประทานอาหาร และใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลียงการพบปะพูดคุย สังสรรค์ กับผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือเพื่อนร่วมงาน ขอให้ควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 สำหรัยประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกน QR code


//////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.