Header Ads
 แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน เส้นทางกรงปินัง ธารโต จังหวัดยะลา เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 สู้ไปด้วยกัน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้วันนี้ 21 สิงหาคม 64  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกรงปินังที่ (ชคต. กรงปินัง) อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  ตรวจสภาพความความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกองกำลังประจำถิ่น เน้นย้ำกำลังพลต้องมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวังรักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจชุมชนตลาดคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่พี่น้องประชาชน ในสถานการณ์ที่จะต้องรับมือกับเหตุการณ์และการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดต่อไป 


โดยตลอดเส้นทางของการตรวจเยี่ยมกำลังเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในอำเภอกรงปินัง และอำเภอธารโตครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้แวะพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน กลุ่มร้านค้า และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคอกช้าง อำเภอธารโต สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  โดยกล่าวว่า " สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้  รู้ว่าทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา และความยากลำบากไม่น้อย ทั้งปัญหาในการดำรงชีวิต และปัญหาด้านเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการมีความยากลำบากต่อการค้าขายมากขึ้น เป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงได้แวะเวียนมาให้กำลังใจ อยากให้ทุกคนได้ผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน  ซึ่งไม่ว่าวิกฤตจะหนักหนาเพียงใด หากเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน เชื่อได้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อcovid -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่" ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กลุ่มพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.