Header Ads
 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี      วันนี้( 26 ส.ค.64) เวลา 15.00 น.  แพทย์หญิงสุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยแห่งเรกของจังหวัดนนทบุรี รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพักคอยผู้ป่วยระหว่างรอเตียงไปรับรักษาต่อที่โรงพยาบาล ที่ ศูนย์พักคอยโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายกเหล่ากาชาดได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และส่งกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้ นายกปรีดา เชื้อผู้ดี กล่าวว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางราชการอย่างเคร่งครัด    


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.