Header Ads

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย จาก นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมีนางแสงเสน่ห์   เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.