Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังในการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000.บาท ให้แก่ รพ.แหลมฉบัง เพื่อจัดซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วย    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล และพนักงาน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังในการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อจัดซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.