Header Ads
ทหารนำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค เข้าเติมใส่ตู้ปันสุขให้ประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่31ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ นางอรวดี ชมเย็น ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 นำกำลังพลนำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับอุปโภคและบริโภค  เข้าเติมใส่ตู้ปันสุข  ตามโครงการ ตู้ปันสุข มีแล้วแบ่งปัน ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและการให้บริการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน  รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและอุปโภคบริโภค  อย่างเช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง  ขนม นม และน้ำดื่ม   ซึ่งได้รับความสนใจกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปหยิบแบ่งปันสิ่งของดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.