Header Ads
สมาคมส่งเสริมคนดีวัดแขกคลอง4ธัญญะบุรีนำอาหารและน้ำดื่มจำนวน300ชุดแจกให้กับประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา10.00น.วันที่26 สิงหาคม 2564 บริเวณชุมชนเลียบคูนายกิม3 ถนนสรงประภาเขตดอนเมือง กรุงทพคุณสุริยาชินพันธ์ นักร้องนักแสดงและคุณอภิคณา เก่งกสิกิจ สมาคมส่งเสริมคนดีวัดแขกคลอง4ธัญญะบุรีนำอาหารและน้ำดื่มจำนวน300ชุดแจกให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งเเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีการรักษาระยะห่างในการเข้ารับอาหารและน้ำดื่มอย่างเคร่งครัด จากการสอบถามประชาชนที่มารับของแจกต่างดีใจและอยากให้ผู้ใจบุญมาช่วยอีก

 เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.