Header Ads
 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานวัคซีนซิโรฟาร์มฉีด5กลุ่มเป้าหมายที่นราฯ            เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ส.ค. 64 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ได้ร่วมเดินทางมาติดตามหน่วยแพทย์ พอ.สว.ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด กลุ่มผู้ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มพระภิกษุนักบวช และกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน


แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลังจากหน่วยแพทย์ พอ.สว.ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จที่อาคารเอนกประสงค์ อบต.โฆษิต ได้ลงพื้นที่บ้านบอฆอ ม.2 ต.โฆษิต ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ  ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับกลุ่มหญิงชรา จำนวน 24 คน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้อย่างทั่วถึง


โดยกำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ ยกเว้น อ.สุไหงโก-ลก เพียง 1 อำเภอ ที่มีแผนกำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในวันพรุ่งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 6,400 โดส รวม 3,200 คน ซึ่ง จ.นราธิวาส ถือเป็นพื้นที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโควิด 2019 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดให้กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะป่วยหนักจากการติดเชื้อของโรควัสโควิด 2019 


ซึ่งการรับบริการการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานของประชาชนในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่ง

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.