Header Ads
 เทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม “จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันแรก พร้อมเปิดรับคนที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่บางแก้ว ขอให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เลย  โดยทางเทศบาลฯจะจัดสรรวัคซีนให้ครบทุกคน        

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายณัฐพงศ์  แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยนายบวรวิทย์  พึ่งทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  เข้ามาตรวจเยี่ยมและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ในวันแรกบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีนที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสาธิตบางแก้ว ใกล้กับอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว โดยมีประชาชนในกลุ่มแรกที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือคือกลุ่มนักศึกษาและก็พระสงฆ์ ต่างทยอยเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามรอบที่ทางเทศบาลกำหนดไว้ให้

   นายณัฐพงศ์  แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว ได้เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองบางแก้ว  ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม  จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกือบ 100,000 โดส และได้เปิดให้ประชาชนที่อยู่ภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมือบางแก้ว  ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน จำนวน 46,232 คน โดยทางเทศบาลฯ เริ่มฉีดให้กับประชาชนในวันนี้ โดยมีเป้าหมาย 1,000 คนต่อวันและจะขยายจำนวนคนเข้ามาฉีดให้ได้วันละ 1,500-2,000 คนต่อวัน ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพริ้นสุวรรณภูมิ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางแก้ว มาอำนวยความสะดวก จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับ sms ตอบกลับจากทางเทศบาลฯเดินทางมาตามวันเวลาที่กำหนด และยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลฯและ ไม่จำเป็นจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่  ขอให้เป็นคนที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่บางแก้ว ขอให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เลย โดยทางเทศบาลฯจะจัดสรรวัคซีนให้ครบทุกคนภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.