Header Ads

ที่ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร ได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทหารบก ที่ 27 ค่ายบดินทรเดชา โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิษฐ์ ปลัดจังหวัด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางแสงเสน่ เกษกระทุ่ม กัวกน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภียจังหวัด และหัวหน้าเส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยในพิธีเปิดนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงการเปิดโรงพยบาลสนามแห่งที่2 ว่า เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงในการระบาดของโรค ซึ่งหากโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่วิทยาลัยชุมชนหลังเก่าอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากชาวยโสธรที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่สี่ยงซึ่งบางรายได้ติดเชื้อแต่ต้องการเดินทางกลับเข้ามาพักรักษาตัวที่จังหวัดยโสธร ซึ่งยังมีอีกมากกำลังทะยอยเดินทางกลับมา ส่วนงบประมาณในการบริหารจัดการสาวนหนึ่งได้จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร งบยับยั้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรและจากสำนักงานสาธารณสุขจังหสัดยโสธร รวมทั้งได้รับบริจาคจากภาคเอกชนด้วย ด้านพันเอกบุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ได้กล่าวรายงาน ว่า โรงพยาบาลสนามแห่งที่2 นี้ กองทัพบกได้มองเห็นว่า ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ยังมีคนติดเชื้อและมีคนมาจากพื้นที่เสี่ยง ทะยอยกลับมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งค่ายทหารยังมีอาคารที่มีความพร้อมที่จะรองรับผู้เดินทางเข้ามาได้พักกักเก็บตัวได้ จึงได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดตังเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสียงที่เดินทางกลับมาบ้านคามนโยบายของกองทัพบกและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

  

ขับเคลื่อนโดย Blogger.