Header Ads
อบจ.ยโสธร ช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาแหล่งน้ำ โดยการกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท้วม


ที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2564   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการ คลองสวย  น้ำใส  คนไทยมีสุข   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   โดยมีนายวิเชียร   สมวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร   เป็นประธาน พร้อมทั้งได้นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการขึ้น ที่ บริเวณลำห้วยพระบาง  บ้านเปาะ  หมู่ที่  9  ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  นายวิเชียร สมวงศ์ เผยว่า การจัดทำโครงการนี้ต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำ  โดยได้นำรถแม๊คโคร่วมกับแรงงานคนเข้าทำการกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำ และหากทำการแล้วเสร็จคาดว่าจะทำให้แด้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย  โดยในการจัดกิจกรรมโครงการ ดังกล่าว มี สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ

ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.