Header Ads
ส.ส.บางละมุง ผนึกกำลังร่วม หนุ่มพัทยา ขานอาสารับส่งผู้ป่วยโควิด ที่โรงพยาบาลนัดแต่ไม่มีรถรับส่ง


จากวิกฤตโควิด-19 ในประเทศรวมถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและอำเภอบางละมุงที่พบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องทำให้ อีกทั้งปัจจุบันเตียงรักษาผู้ติดเชื้อไม่เพียงพอและผู้ป่วยบ้างรายที่ได้รับการในการรักษาแต่ไม่มีรถรับส่งไปยังโรงพยาบาล สร้างความเดือนร้อนและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปยังคนใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ซึ่งวิกฤตการณ์เรื่องของผู้ป่วยโควิด-19ไม่มีรถรับส่งรักษาตัวดังกล่าว ทำให้ส.ส.บางละมุง และหนุ่มพัทยาร่วมด้วยช่วยกัน ในการลงทุนดัดแปลงรถพยาบาลมาทำเป็นรถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

ส.ส.กวินนาถ  ตาคีย์  เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการรับส่งคนป่วย ส่วนตัวและทีมงานก็อยากแบ่งเบาภาระ จึงอาสาในการรับส่งผู้ป่วยฟรี  อีกทั้งยังทราบว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่จะดำเนินการแบบนี้เช่นกัน โดยในอนาคตก็คงมีการพูดคุยกัน ส่วนผู้ติดเชื้อโควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถโรงพยาบาลไปรับ ทั้งนี้สามารถเข้าไปติดต่อทางเฟสบุ๊คกวินนาถ ตาคีย์ และ ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังท้องถิ่นไทย หรือใครรู้จักทีมงานสามารถติดต่อได้เลย

ขณะที่นายสุทธิพงษ์  บุญมาฉาย หนุ่มพัทยา  ที่นำรถพยาบาลรับส่งคนไข้มาดัดแปลงรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ในกรณีไม่มีรถที่ไปโรงพยาบาลตามหมอนัด   รวมทั้งเคลื่อนย้ายศพที่เสียชีวิตด้วยโควิด-19 ไปยังวัดหากครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่มีเงิน  พร้อมทั้งได้นำชุดPPEมอบให้พระครูสุเมธีวรกุล เจ้าวาสวัดทุ่งกลม-ตาลหมัน เพื่อให้สัปเหร่อใส่ในการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิด-19 เป็นการป้องกันการติดเชื้อ

ด้านพระครูสุเมธีวรกุล เจ้าวาสวัดทุ่งกลม-ตาลหมัน เปิดเผยว่า ทางวัดเผาศพให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี หากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่มีเงิน หรือแล้วแต่จิตศรัทธาบริจาคให้กับวัด โดยไม่มีการเรียกเงิน แต่ทางวัดเราเตาเผาเป็นเตาที่ใช่ฟืนแบบรุ่นเก่าไม่ใช่เตาไฟฟ้า...
ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.