Header Ads
เกิดน้ำท่วมขังบนถนน ที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร รถเล็กห้ามผ่าน


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่า พายุดีเปรสชั่น เจิมปากา เข้าชายฝั่งทะเลประเทศเวียดนาม และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดยโสธร โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีหนังสือถึงอำเภอทุกอำเภอ สั่งการให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้้เตรียมรับสถานการณ์ โดยให้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน หากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามภาพที่อำเภอกุดชุม นายรุ่งเรือง สังคฤกษ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลกุดชุม บอกกับผู้สื่อข่าว ว่าหลังฝนตกหนักได้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเส้นจังหวัดยโสธรไปอำเภอเลิงนกทา ช่วงในเขตเทศบาลกุดชุมสูงกว่า 50 เซนติเมตร ระยะทางยาวกว่า 50 เมตร  โดยนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมได้ลงพื้นที่ สั่งการให้เทศบาลกุดชุมได้นำเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง เข้าทำการสูบน้ำ ด้านนางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้ประสานขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เข้าสนับสนุนล่าสุดในช่วงเช้าของวันต่อมานายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งคาดว่าอีก 2 วัน หากฝนหยุดตกจะทำให้น้ำจะลดลงเป็นปกติ สำหรับการใช้รถสัญจรไปมาบนถนน รถยนต์ขนาดเล็กแนะนำให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืิองไปก่อน


ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.