Header Ads
 นครนายก   แทนความห่วงใย จากใจเกรียงไกร กิตติธเนศวร นักบริหารยุคใหม่ไม่รอวัคซีน  แทนความห่วงใย จากใจเกรียงไกร กิตติธเนศวร และดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ นักบริหารยุคใหม่ ไม่รอวัคซีน


  เมื่อเวลา08.30 น.ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร. เกยูร โชคล้ำเลิศ และ นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร กรรมการบริษัท ยู้ ฟิชบอล จำกัด และ หจก นครนายกการโยธา

อาหารเสริม ยูเอ็นซี แคลเซียม (UNC Calcium) บริการวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม  ได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” ให้กับ พนักงานและครอบครัวพนักงาน ในองค์กร ลูกค้าและ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเสี่ยงนครนายก


ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายก ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศกรรมการ ยู้ ฟิซบอล จำกัดและนาย เกรียงไกร กิตติธเนศวร  หจก.นครนายกการโยธา ได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอรับวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม พร้อมนำบุคลากรทางการแพทย์มาฉีดวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม ให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ในองค์กร ลูกค้า ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเสี่ยงของจังหวัดนครนายก

  นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร  หจก.นครนายกการโยธา เสริมว่า ทางเราพยายามหามาตรการป้องกันมาตลอด

และคิดว่า วัคซีน คือ คำตอบของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  ในเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ที่ผ่านมา

เราบริจาคข้าวสารมากกว่า 10000 กิโลกรัม  แมสมากกว่า 2000 ลัง เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง

ทุกวันนี้ เราให้ทุกวัน  เพราะคิดว่า การให้ คือ ให้ไม่ต้องรอ ไม่ต้องคิด  หากมีโอกาสเราจะนำวัคซีน หรืออะไรที่เราตัวเล็กๆพอจะช่วยได้ เราจะนำมาแจกให้กับประชาชนอีกครั้ง  และเราจะทำอีกเรื่อยๆ เพราะว่า เราคือคนไทยด้วยกัน

“เพราะความสำเร็จนั้นจะ เยี่ยมยอดที่สุด เมื่อมันถูกแบ่งปัน “


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.