Header Ads

 


ส.ส.เขต 7 พร้อมทีมงานผู้ช่วย ทำข้าวกล่อง 400 กล่อง มอบ ให้ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง


เมื่อเวลา 18:00 น จุด 00 นของวันที่ 22 กรกฎาคม 64 ที่โรงพยาบาลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรีเขต 7 พร้อมทีมงานผู้ช่วยดำเนินงานทำข้าวกล่อง 400 กล่องมอบ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางละมุงเ เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์ ในการทำงานเฝ้าผู้ป่วยดูแลผู้ป่วย ยามกลางคืน

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิค19 มีจำนวนมากขึ้นรายวันและทำให้พื้นที่ของโรงพยาบาล เต็มไปด้วยผู้ป่วย และผู้กับตัวจากโควิด 19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนเท่าเดิมจึงทำให้ทำงานหนักถึง 2 เท่าดังนั้นนางสาวกวินนาถ ตาคีย์แสดงความห่วงใยด้วยการทำข้าวกล่อง 400 กล่องหมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คณะแพทย์ในการทำงานเฝ้าดูแลผู้ป่วยในยามเข้าเวรเวลาค่ำคืน

ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.