Header Ads
นายกเล็ก ร่วมศูนย์ฝึก ตร.ภ.6 ยกเตียงทำโรงพยาบาลสนาม แห่ง 2 อีก 120 เตียง พร้อมรับผู้ป่วย อบจ.สนับสนุนอาหาร เครื่องใช้


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กรกฎาคมนี้ ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าดำเนินการและกำกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม(แห่งที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านข้างโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวันครสวรรค์ ครั้งที่ 26/2564 เมื่อประชุมไปเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2  โดยได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพลและเตียงจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6 นครสวรรค์ มีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ร่วมตรวจสอบการดำเนินการ 

นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ได้มีการย้ายจุดบริการตรวจ covid-19 จากอาคารอเนกประสงค์ มาที่บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซี่ยม 600 ที่นั่ง(ใกล้สนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์) 

ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายสั่งการ ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปประจำที่โรงพยาบาลสนามวันละ 150 กล่อง และยังได้มีการจัดทำกล่องใส่สิ่งของเครื่องใช้ จำนวน 500 กล่องสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาที่โรงพยาบาลสนาม ภายในกล่องจะมีตั้งแต่ผ้าขนหนูยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม

ส่วนทางด้านสถานศึกษาต่างๆ ในตัวเมืองนครสวรรค์ ส่วนใหญ่ในขณะนี้ ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน โดยโรงเรียนนครสวรรค์ใช้ระบบการสอนออนไลน์ มาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และยังมีอีก 3 สถานศึกษาที่ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนตามปกติออกไป ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมนครสวรรค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะครูคณะนักเรียน ที่หากเมื่อมารวมตัวกันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ได้

สถานการณ์โรค covid19 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ในขณะนี้แทบทุกอำเภอจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประจำอำเภอ และในส่วนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลสนามก็มีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยแต่ละวันจะมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 40-50 ราย ไปจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 60 ราย ซึ่งวันนี้ น่าจะต้องมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีก โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งจะเป็นผู้คนที่ไปทำมาหากินและประกอบอาชีพในกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อมีการปิดแคมป์คนงาน หรือประกาศล็อคดาวน์ จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม บางคนไม่สามารถเดินทางกลับเองได้ ต้องร้องขอความช่วยเหลือ ให้จัดรถไปรับ บุคคลที่กลับมาจะต้องถูกกักตัวและผ่านการตรวจหาเชื้อโรค ทำให้ปริมาณผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว


ภาพ/ข่าว อัมพณ  จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.