ชลบุรี - เทศบาลตำบลบางพระจัดกิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมรักษ์สะอาด ครั้งที่ 2


ที่ ชายทะเลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพระ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมชาวชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมรักษ์สะอาดครั้งที่ 2 ตามโครงการรักบางพระ รักษ์สะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาดท้องถิ่นของตนเอง โดยได้ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งจะร่วมพัฒนาทำความสะอาดตั้งแต่แนวฟุตบาททางเท้า บนถนน เป็นแนวจากสวนสาธารณะชายทะเลบางพระไปจนสุดลานประมงบางพระภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.