ยโสธร วางแผนเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร อาคารวิทยาลัยชุมชนยโสธร (หลังเก่า) บ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพันเอกมงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิษฐ์ ปลัดจังหวัด นายแพทยสมศักดิ์ เชาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร อภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง ผอ.วิทยา ลัยชุมชนยโสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยโสธร ป้องกันจังหวัด นายแพทย์บพิตร สัสสี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 90 เตียง เป็น 200 เตียง เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร พิจารณาต่อไป และ มีรายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม   2564 ตรวจพบผู้ติดเชื้อถึง 37 ราย โดยเริ่มระบาดครั้งแรกตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงระรอกใหม่ ปี 2564 สะสม 249 ราย และจากเริ่มระบาดตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 251ราย เสียชีวิต 3 ราย

ภาพ/ข่าว  วีรพล บุญเดช


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.