Header Ads
สมุทรปราการ เริ่มแล้วด่านจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการแพร่กระจายชองเชื้อโควิด19 และสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
เมื่อคืนนี้ (12 ก.ค.64)  เวลา 21.00 น.  ภายใต้การอำนวยการของนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายณัชวันก์  อัลภาชน์  เตซะเสน   นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อcovid19 สกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ณ บริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันเซลล์ ถนนสุขุมวิทขาเข้ากทม. และร่วมกันดำเนินการประกาศแจ้งคำสั่งเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถานในระยะเวลา21.00น. - 04.00  น.ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตามข้อกำหนดที่ออกตามในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป    อย่างเคร่งครัด  ซึ่งหากมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นมิได้เป็นบุคคลที่รับการยกเว้น หรือ ไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นเร่งด่วนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะส่งดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นทุกราย 

  ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ประสานไปยัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทั้ง 3 แห่ง ในเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ (สภ.เมืองฯ , สภ.สำโรงเหนือ , สภ.บางปู) ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าให้เตรียมพนักงานสอบสวนเพื่อพร้อมทำสำนวนส่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งฯ ในห้วง 14 วันนี้อย่างจริงจังและรัดกุม ทั้งนี้ในห้วง 14 วันต่อจากนี้ไป ตามคำสั่งฯ ที่ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

  

โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนระดมการตรวจตราเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม  คำสั่งฯ นี้ อย่างเคร่งครัดครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 ตำบล95 หมู่บ้าน มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดของ จนท.ตร. ทั้ง 3 สภ. บนถนนสายหลัก 5 สาย ได้แก่ ถ.สุขุมวิท  ถ.ศรีนครินทร์  ถ.เทพารักษ์ ถ.แพรกษา และถ.ตำหรุ เพื่อเป้าหมายที่จะลดการเคลื่อนที่ -เคลื่อนไหว ของคนในสังคมให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดโอกาสของการแพร่กระจายของเชื้อ covid19 และสอดคล้องกับเจตนารมย์ของคำสั่งฯ ของ ศบค. ด้วย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.