Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้กักตัว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา  กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้กักตัว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท  และได้รับการสนับสนุน น้ำดื่มจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย อีกจำนวน 100 แพ็ค โดยมีนายมิตรชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นางสิริมา กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังมีความห่วงใยและตระหนักถึงความยากลำบากในในดำรงชีพ ของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และมีชาวบ้านที่ต้องถูกกักตัว เนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงสูง ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

 โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากทางเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยได้ร้องขอมา  แต่เนื่องจากในช่วงนี้ ประเทศไทยเราประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไรวัสโควิด-19 กระจายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลตะเคียนเตี้ย เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงได้มอบให้ทางเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป  

พร้อมทั้งขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เป็นด่านหน้า ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันดูแลประชาชน แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.