จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19.

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) เวลา 15.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร  พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันรับสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งพระคุณท่าน พระครู ปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร (พระอาจารย์หมู) เจ้าอาวาสวัดหนองทอง รวมแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ตะกร้าใส่ของ และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดํารงชีวิตในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จังหวัดสุโขทัยโดย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จะส่งต่อสิ่งของต่างๆเหล่านี้ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป


พงศ์เทพ สาคร  สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.